Krónika

Új közösségi kert a Széchenyivárosban

Új közösségi kert a Széchenyivárosban

Új közösségi kertet adtak át a Széchenyivárosban ma délután. A kertészkedésre buzdító kezdeményezés már az átadáskor rendkívüli sikert aratott a városrész lakóinak körében.

Gyorsan fogytak a parcellák a pénteken délután átadott közösségi kertben. A kezdeményezést a Széchenyivárosért Egyesület koordinálta, ám a kert létrejöttét az önkormányzat is komolyan segítette.

A megvalósuláshoz az önkormányzat adta a telket, amelyet jelentős támogatással a terület képviselőinek keretéből származó összegből, valamint pályázati pénzekből tett rendbe a Városgazdasági Kft. A ma már szép kert helyén egy romos ház állt, melyet el kellett bontani, és a területet is körbe kellett keríteni. Az új terület nem csak a zöldfelület növelése céljából hasznos.

A közösség és a kert kialakításához azonban folyamatos koordinációra lesz szükség.

Látva a sikert az egyesület tagjai, és a város elöljárói már közösen újabb kertek létrehozását tervezik, amelyek gyümölcsét, akár szó szerint is mi magunk is megkóstolhatjuk.

Forrás: hiros.hu

Vissza

Kecskemét címerének története

 Az 1945 utáni évtizedek nem kedveztek sem a heraldika tudományának, sem a mindennapi heraldikai gyakorlatnak. Ebben az időszakban számos régi és szép, történelmi városcímer használata szűnt meg. Az 1970-es években sorra születtek a szocialista jelképekkel ellátott új városcímerek.

Kecskemét város címere azon kivételek közé tartozik, amely — némi fentről erőszakolt módosítással — túlélte ezeket az évtizedeket is. A címert a legújabb és egyben legkorszerűbb magyar heraldikai összefoglaló munka is számon tartja: „Kecskemét kecskéje olyan típusú címerkép, amely összefüggésben van a tulajdonos (jelen esetben a város) nevével, azt mintegy elbeszéli. Ezért beszélő vagy névcímernek mondjuk".

A terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé, hogy e dolgozatban a város nevével és néveredetével kapcsolatos — többnyire bizonytalan — elméletekkel is foglalkozzunk, annyi azonban bizonyos, hogy a városnak lehetett valami köze a kecskéhez — konkrét vagy átvitt értelemben — hiszen nem lehet véletlen, hogy a városnév mellett a városcímerbe is igen korán belekerült. Magáról a kecske címerképet alkalmazó kecskeméti címerről elmondható: egyike a magyar heraldikai gyakorlat legsikerültebb és évszázadok során kialakult történelmi városcímereinek, beszélő címei; amely kialakulása kezdetén mindenképpen vallási motívumhoz köthető, és ebből fejlődött ki hosszú idő során a ma is használatban levő címerkép.

Tovább

Kecskemét címerei

XIV. század

XIV. század

1554.

1554.

1591.

1591.

1646.

1646.

1666.

1666.

1848.

1848.

1974.

1974.

1991.

1991.