Videotár

Hírös Naptár 2018. április 4.

Anno 2018. április 3.

Hírös Naptár 2018. április 3.

Élő emlékezet 2018. március 30.

Hírös Naptár 2018. március 29.

Hírös Naptár 2018. március 28.

Hírös Naptár 2018. március 27.

Anno 2018. március 27.

Hírös Naptár 2018. március 26.

Hírös históriák 2018. március 23.

Hírös Naptár 2018. március 23.

Hírös Naptár 2018. március 22.

Hírös Naptár 2018. március 21.

Hírös Naptár 2018. március 20.

Anno 2018. március 20.

Hírös Naptár 2018. március 19.

Hírös Kecskemétiek 2018. március 14.

Anno 2018. március 13.

Hírös Naptár 2018. március 13.

Hírös Naptár 2018. március 12.

1 2 3 4 5

Kecskemét címerének története

 Az 1945 utáni évtizedek nem kedveztek sem a heraldika tudományának, sem a mindennapi heraldikai gyakorlatnak. Ebben az időszakban számos régi és szép, történelmi városcímer használata szűnt meg. Az 1970-es években sorra születtek a szocialista jelképekkel ellátott új városcímerek.

Kecskemét város címere azon kivételek közé tartozik, amely — némi fentről erőszakolt módosítással — túlélte ezeket az évtizedeket is. A címert a legújabb és egyben legkorszerűbb magyar heraldikai összefoglaló munka is számon tartja: „Kecskemét kecskéje olyan típusú címerkép, amely összefüggésben van a tulajdonos (jelen esetben a város) nevével, azt mintegy elbeszéli. Ezért beszélő vagy névcímernek mondjuk".

A terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé, hogy e dolgozatban a város nevével és néveredetével kapcsolatos — többnyire bizonytalan — elméletekkel is foglalkozzunk, annyi azonban bizonyos, hogy a városnak lehetett valami köze a kecskéhez — konkrét vagy átvitt értelemben — hiszen nem lehet véletlen, hogy a városnév mellett a városcímerbe is igen korán belekerült. Magáról a kecske címerképet alkalmazó kecskeméti címerről elmondható: egyike a magyar heraldikai gyakorlat legsikerültebb és évszázadok során kialakult történelmi városcímereinek, beszélő címei; amely kialakulása kezdetén mindenképpen vallási motívumhoz köthető, és ebből fejlődött ki hosszú idő során a ma is használatban levő címerkép.

Tovább

Kecskemét címerei

XIV. század

XIV. század

1554.

1554.

1591.

1591.

1646.

1646.

1666.

1666.

1848.

1848.

1974.

1974.

1991.

1991.